MENU

Muzeum św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Wystawa stała „Non possumus” o funkcjonalności muzeum, powstała w przestrzeni prawej oficyny Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, w zabytkowym pałacu Bogusławskiego i ma na celu zaprezentowanie niezwykłej postaci św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895). Inicjatorką powstania tej innowacyjnej ekspozycji jest Matka Janina Kierstan Przełożona Generalna Zgromadzenia, wsparcia naukowo-historycznego udzieliła dr s.Teresa Antonietta Frącek postulatorka w procesie kanonizacyjnym. Projekt i realizację wykonała pracownia 7muz, pod nadzorem Ewy Świder-Grobelnej, rozwiązania multimedialne swiderfilm.pl.

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy, która w nowoczesny i wielowątkowy sposób przybliża mało znaną osobę Świętego Z. Sz. Felińskiego, profesora Akademii Duchownej w Petersburgu, polskiego biskupa rzymskokatolickiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego w latach 1862–1883, stałego członka Rady Stanu Królestwa Polskiego od lutego 1862, więżnia stanu i zesłańca, świętego Kościoła katolickiego. Jego postawa i nieprzemijające zalety, zarówno jako przyjaciela, wykładowcy, pisarza, patrioty oraz duszpasterza i ojca duchowego są ponadczasowe. Wytrwałość w zachowaniu tożsamości narodowej oraz udział w walkach o niepodległość ojczyzny, szlachetność w obronie innych, działalność charytatywna, a także troska o rozwój duchowy – budują wzór do naśladowania w czasach nam współczesnych, zarówno dla osób duchownych jak i świeckich. Dzięki współczesnym materiałom, instalacjom autorskim oraz urządzeniom z kontentem (prezentacjami) multimedialnym, dedykowanym do potrzeb wystawy, przybliżona została postać Świętego, Jego dzieła pisarskie i dorobek duchowy oraz wpływ na innych na drodze do świętości. Wraz z wystawą udostępnione zostało zwiedzającym także miejsce kultu świętego Arcybiskupa – w kaplicy.

Stworzona ekspozycja skierowana została do szerokiej grupy odbiorców zarówno duchownych jak i świeckich, w tym osób niepełnosprawnych: zaczynając od mieszkańców stolicy i regionu, poprzez pielgrzymów, a kończąc na turystach zagranicznych. Opisy i informacje podane są w języku polskim i angielskim. Uwzględnione zostały także potrzeby najmłodszych odbiorców wystawy, czyli dzieci, do których skierowane zostały niektóre rozwiązania multimedialne.

Na wystawie prezentowany jest m.in. ogromny dorobek pisarski Świętego, m.in. z wyjątkową cenną pozycją „Pamiętnikami” Jego autorstwa, które charakteryzują się dużymi walorami literackimi i poznawczymi dla badaczy historii ok. II połowy XIX w. Na szczególną uwagę zasługują także relacje Świętego z inteligencją polską na emigracji paryskiej, w tym z naszymi wieszczami, a przede wszystkim z Juliuszem Słowackim. Z tego powodu mamy nadzieję na szerokie zainteresowanie wystawą uczniów, nie tylko warszawskich szkół. Ukazany także został tragiczny okres powstania styczniowego, który przypadł na czas Jego pasterzowania w Warszawie. Inspiracją były słowa samego bohatera wystawy, niezłomnego względem nacisków ze strony cara i sformułowanie „Non possumus”, przejęte później przez kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kardynała Józefa Glempa piszącego o powstaniu i zesłaniu jako drodze do świętości.

Na wystawie udostępnione zostały zasoby archiwum oraz zabytkowe eksponaty z XIX w., pamiątki po Świętym, będące przedmiotami kultu, a także arcydziełami sztuki zdobniczej.

Aranżacja przestrzeni muzeum zakłada zaprezentowanie tematów historycznych oraz eksponatów nowoczesnymi materiałami i współczesnymi środkami przekazu. Zastosowano wiele różnorodnych technik wystawienniczych, multimedialnych oraz edukacyjnych, zgodnie z bieżącymi trendami w muzealnictwie. Ekspozycja stała o św. arcybiskupie Zygmuncie Szczęsnym Felińskim zaplanowana została w formie przystępnie podającej treści historyczne, z możliwością pogłębiania wiedzy poprzez innowacyjne rozwiązania multimedialne, na najwyższym poziomie artystycznym.

Tematyka w muzeum rozłożona została na drodze zwiedzania w amfiladowym układzie prezentacji treści.